Polityka Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. 

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o tym, w jaki sposób gromadzimy, używamy, udostępniamy i chronimy dane osobowe zbierane podczas korzystania z naszej witryny.  

Gwarantujemy, że informacje prywatne naszych Użytkowników będą zachowywane w tajemnicy, zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także uchylającym dyrektywę 95/46/WE (tzw. RODO), oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

Administratorem strony i danych osobowych Użytkowników jest

P.P.H.U Multicom 

Ul. Częstochowska 71 
42-310 Żarki 
NIP: 5771965287 

e-mail: biuro@emulticom.pl , telefon: 34 387-20-35 

Podstawy prawne przetwarzania danych, ich cele i zakres 

Na naszej stronie jest brak opcji zakładania kont użytkownika, a także nie stosujemy systemów komentarzy.  

Zapewniamy Użytkownikom możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy mają opcję wysłania do nas e-maila bezpośrednio ze swojego konta pocztowego lub skorzystania z udostępnionego przez nas formularza kontaktowego. W ramach tej procedury Użytkownik udostępnia nam swoje dane osobowe, takie jak imię, adres instalacji, adres e-mail, numer telefonu, oraz inne informacje zawarte w treści przesłanej wiadomości. 

Dokonujemy przetwarzania danych Użytkowników w celu nawiązania z nimi kontaktu oraz w celach archiwizacyjnych (archiwizacji korespondencji). Podstawę prawną tego procesu stanowi nasz uzasadniony interes prawnie uznawany (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zgoda Użytkownika, którą wyraża, wysyłając do nas wiadomość i oczekując odpowiedzi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub podejmowanie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Podmioty przetwarzające i odbiorcy danych 

Informacje dotyczące Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nam usługi, takim jak firmy specjalizujące się w obszarze informatyki i hostingu. Proces przetwarzania danych osobowych powierzamy jedynie sprawdzonym i godnym zaufania podmiotom, które zapewniają zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych osobowych.

Czas przetrzymywania udostępnionych danych 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez czas istnienia obowiązujących podstaw prawnych oraz faktycznych, zwłaszcza do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Przechowywanie danych może także odbywać się zgodnie z określonymi przepisami prawa lub przez czas, w którym mogą wystąpić konsekwencje prawne związane z niewykonaniem lub nienależytem wykonaniem naszych obowiązków, jak również w trakcie trwania wszczętych postępowań w tym kontekście. Niektóre informacje mogą być przetwarzane dłużej ze względu na cele archiwalne, analityczne lub statystyczne.

Uprawnienia Użytkownika 

Użytkownik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych. Ponadto, ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), ma on prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, nie wpływając na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

Rozmiar i zakres praw Użytkownika, a także sytuacje, w których może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa, szczególnie art. 15 i następne RODO. W każdym przypadku dokładnie przeanalizujemy zasadność zgłoszonego żądania lub sprzeciwu Użytkownika, a następnie zajmiemy się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W sytuacji, gdy Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje mu także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Obowiązek podania danych osobowych 

Dane podane przez użytkownika są dobrowolne, ale w przypadku ich podania umożliwi to kontakt z nami 

Logi systemowe 

Gromadzimy oraz analizujemy dane generowane przez logi systemowe. W rejestrze zapisywane są wszystkie zapytania skierowane do serwera, obejmujące informacje takie jak adres IP, data i czas żądania, a także szczegóły dotyczące systemu operacyjnego i przeglądarki, które są używane. Logi są istotne dla efektywnego zarządzania witryną i nie są udostępniane osobom trzecim. Nie służą one do identyfikacji konkretnych Użytkowników strony, gdyż nie są przypisywane do indywidualnych użytkowników.